Hồ sơ pháp lýTin tức

Có được chuyển nhượng lại suất mua nhà ở xã hội không?

Hỏi: Bạn tôi có suất mua nhà ở xã hội (NOXH) nhưng do không có nhu cầu ở nên muốn nhượng lại cho tôi suất mua đó. Tôi muốn hỏi, thủ tục, quy trình chuyển nhượng và mua bán NOXH được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định về nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán NOXH, bên thuê mua, bên mua NOXH không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, tính từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; nếu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý NOXH đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua NOXH nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 chuyển nhượng NOXH

Thủ tục, quy trình chuyển nhượng và mua bán NOXH được quy định như thế nào?

Với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua NOXH thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.Bên mua, bên thuê mua NOXH được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, tính từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; nếu bán cho đối tượng thuộc diện được mua NOXH quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, bên mua, bên thuê mua nhà ở vẫn có quyền bán lại NOXH trong thời gian 05 năm, kể từ khi bên mua, bên thuê mua nhà ở thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở. Song, việc mua bán bị hạn chế, phải bán lại cho đơn vị quản lý NOXH hoặc bán cho đối tượng thuộc diện mua NOXH nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

LIÊN HỆ HOTLINE TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 24/7 

Telephone symbol0976.937.900 0929.115.278

(Bấm để gọi) 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close